ZBIRKA RADOVA IVANA MEŠTROVIĆA

Zbirka radova Ivana Meštrovića sadrži originalne radove, brončane skulpture i reljefe, ponajviše portrete članova njegove obitelji koji predstavljaju osebujna i značajna umjetnička ostvarenja velikog majstora. Radovi su nastali u rasponu od 1905. do 1946. godine. Zbirku su Spomen galeriji darovale umjetnikova supruga Olga i kći Marica Meštrović, a smještena je u zgradi projektiranoj za stalnu izložbu o životu i umjetničkom stvaranju kipara Ivana Meštrovića u mjestu njegova rođenja i krštenja. Jedino Meštrovićevo djelo koje je umjetnik za života darovao je „Majčina briga“ (Majka i dijete), a jedno Meštrovićevo djelo iz Zbirke stečeno je otkupom Djevojka kleči na petama.

U Zbirci se nalaze i tri predmeta drugih umjetnika. Dva portreta Ivana Meštrovića hrvatskih umjetnika Omera Mujadžića, (ulje na platnu iz 1975.) i Ive Kerdića (medalja iz 1953.) kao i portret Josipa Gola, inicijatora osnivanja Spomen galerije, rad Antuna Babića (plaketa iz 1983. godine.)

Zbirka sadrži 24 predmeta.

Rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 27. rujna 2008. godine, Zbirka radova Ivana Meštrovića ima svojstvo kulturnog dobra i upisana je u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara pod rednim brojem 3800. Tijekom 2015. godine Zbirka je dopunjena s dva Meštrovićeva djela (Rješenje od 18. rujna 2015. godine.)

LIKOVNA ZBIRKA

Likovna zbirka Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje sadrži djela hrvatskih umjetnika, učenika i suradnika (Radauš, Kršinić, Krstulović, Mirković, Krizman, Janeš) od kojih su neki bili aktivni suradnici Kulturnog društva „Ivan Meštrović“ Vrpolje prilikom izgradnje galerije i osiguranja predmeta za postav Spomen galerije, kao i umjetnika zavičajnika koji su bili aktivni članovi KD i osnivači galerije (Goll) ili članovi društva i donatori (Mesaroš).

Zbirka sadrži 25 predmeta (medalje, plakete, slike, crteže, grafike, skulpture).  U zbirci su i dva plakata vezana za osnivačku skupštinu KUD-a „Ivan Meštrović“ Vrpolje (1957.) i plakat s otvorenja Spomen galerije Ivana Meštrovića u Vrpolju (1972.). Djela su stečena darovanjem, a svega jedno djelo iz Zbirke otkupljeno (Kerdićeva medalja Maršala).  

Dva su predmeta izložena u parku ispred galerije. (Kršinić od 1972. i Radauš od 1975. godine).

Rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 18. rujna 2015.godine, Likovna zbirka ima svojstvo kulturnog dobra i upisana je u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske –Listu zaštićenih kulturnih dobara pod rednim brojem 3800. 

Spomen galerija Ivana Meštrovića

Vrpolje