Likovna zbirka

Likovna zbirka sadrži djela hrvatskih umjetnika, prijatelja, suradnika i učenika velikog majstora (Kršinić, Radauš, Krstulović, Kerdić Mirković, Krizman, Janeš) te zavičajnih umjetnika koji su bili osnivači Kulturnog društva „Ivan Meštrović“ i  Spomen-galerije (Goll) ili članovi društva (Mesaroš).

Zbirka sadrži 25 predmeta (medalje, plakete, slike, crteže, grafike, skulpture).  U zbirci su i dva plakata vezana za osnivačku skupštinu KUD-a i muzeja „Ivan Meštrović“ Vrpolje (1957.) i plakat s otvorenja Spomen galerije Ivana Meštrovića u Vrpolju (1972.). Djela su stečena darovanjem, a jedno je djelo otkupljeno.  

Dva su predmeta izložena u parku ispred galerije.

Rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 18. rujna 2015.  Likovna zbirka ima svojstvo kulturnog dobra i upisana je u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara pod rednim brojem 3800.