Tel: 035/439-075

Email: sgimv@sgimv.hr

Trg dr. Franje Tuđmana 12

35210 Vrpolje

Novosti i događanja

Spomen galerija Ivana Meštrovića upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Rješenjem Ministarstva kulture i medija RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP/I-612-08/21-06/21-06/0067, Urbroj: 532-06-02-02-02/1-21-1 od 18. lipnja 2021. utvrđuje se da Spomen galerija Ivana Meštrovića u Vrpolju ima svojstvo kulturnog dobra i bit će upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-7464.